Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020.11.01

MÉDA GONDOLATAI A BÉKÉÉRT - 2020

 

MÉDA: A szabadság (a) Rendbe vezet.......

 

MÉDA 10/12 éve ír az Interneten (is). 2009-ben alapította a Damai (békés) Magazint, ami mára Programmá vált. 20 ezer Olvasóval indult, ma 700 ezer látogatója van a honlapoknak, és kb. félmillió hallgatója az előadásoknak. (Jelenleg 390 online adás él. - 2020. november 1.) MÉDA minden áldott nap ír, alkot, beszél, gondolkodik. Most összegyűjtöttünk néhány fontos idézetet Tőle, amelyeket idén, 2020-ban adott át Nekünk. - Megjegyzés: 3 millió gépelt karaktert és kb. 2 ezer oldal kéziratot hozott létre eme időszak alatt, bemutatva a mai "rejtelmes" Világot........ 

 

meda-2020-november4.jpg

 

https://www.facebook.com/medadamai/

 

Opus Magnum - ahogyan Isten tette.
Megteremtette a Világot.
Ez a fő műve?
Lehet. De nem befejezett.
Vár még rá valami más. Igazítás.
Miképpen az Éden sem tökéletes (már).

Az Úr űrt hagyott - maga után. (.......)
Minden ember dolga Lelkének nemesítése.
Hogy Őt érjük utol.
Hitben. (.......)
méda rb. évében......

 

MÉDA: Türelmesen várok, míg elkezditek egymást szeretni - szólt az Isten. Majd megőszült.

MÉDA: Jelen korszakunk arra ösztönzi az embereket, hogy "egóban" bővelkedjenek, s ne alázatban, egymás iránti tiszteletadásban.

MÉDA: REND 

A mai világ szabadossá vált, ami nem egyenlő a szabadsággal. A szabadság nem az, amikor azt csinálunk, amit akarunk.

 

MÉDA: Sokan azt gondolják, az a győzelem, ha érvényesíteni tudják akaratukat. Szerintem az, mikor az ember lemond, s átadóvá, megengedővé, alázatossá válik.

 

MÉDA: Nem gazdag, aki mulandót birtokol. A birtoklás illúzió. Mindent kölcsönzünk. Örökség a szellemiség, ami soha el nem vész.

 

MÉDA: Azt mondják, (a) szeretetet nem kell tanulni. Szerintem az egész életünk arra való, hogy a SZERETET tanát és annak tételeit tanulmányozzuk, s elsajátítsuk a gyakorlatban.

 

MÉDA: Furcsa disszonancia, hogy az ember (és Isten) pontosan tudja, mi vár rá a Földön - mennyi gonoszság és átok, mégis idejön.

 

MÉDA: Ma egy olyan embert neveznek "sztárnak", aki pózol és fröcsög a televízióban, de azt nem, aki életeket ment, s megeteti az éhezőket.

 

MÉDA: Nem tudok nagyobb büntetést (s egyben lehetőséget) elképzelni a szabad Lélek számára, mint azt, hogy a test "börtönébe" száműzik.

 

MÉDA: Én is vállalkozó (szellemiségű) vagyok. Szereztem 3 millió karaktert - szeretetről, hitről, humánumról. Ez az alaptőkém.

 

MÉDA: EMBER(I)SÉG

Van egy kérdés, melyre évmilliók óta nem kapunk választ. Ember embernek miért ellensége?

 

MÉDA: Istennek nincs mobilja, luxusvillája, "zsíros" állása, pénze, nyelvvizsgája, mégis hozzá imádkoznak, s Őt tekintik MINDENHATÓNAK.

 

MÉDA: Ma kizárólag az anyagot tekintik értéknek, pedig a "piramis" legalján helyezkedik el, s felette számtalan (értékesebb) dimenzió él.

 

MÉDA: Vannak, akik a szakmájukban mindent elérnek, de a magánéletükben nyomorúságosak. A rajongás nem szeretet.

 

MÉDA: ÖN-ÉRZET(T)?

 

Szerintem az a legveszélyesebb állapot, amikor valaki elhiszi magáról, hogy "szép" és "okos". Innen nincs kiút.

 

 

MÉDA: A mai kor emberének meg kell tanulnia szélsőségekkel élni. Pedig Buddha szerint is a "középút" a legjobb. Ez az, ami (itt) nincs.

 

MÉDA: Ha egy felszólaló kiáll egy nemes ügy mellett, az igazságtalanság ellen, nem (csupán) önmagért teszi, hanem nagyon sok emberért. Tisztelendő. 

 

MÉDA: Ha valaki boldogtalan, kezdjen el adakozni. Visszanyerheti Hitét a szeretetszolgálatban, s mások mosolyában.

 

MÉDA: ÖRÖKSÉG

Ne legyetek irigyek azokra, kiknek sok pénzük, látszólagos hatalmuk van. Mulandót birtokolnak.

 

MÉDA: = ?!

A Földön, főként a mai világban, sok a kérdő- és a felkiáltójel. Egyenlőségjelet (ami a legfontosabb) nem igazán találunk.

 

MÉDA: A bakelit lemeznek 2 oldala van. "A" és "B". A CD-nek már csak egy. Ebből is látszik, hogy minden elmagányosodott.

 

MÉDA: A mi generációnknak nehéz. Végig kellett nézni, hogy minden szétesett, felbomlott, értéktelenné  vált. S azt, hogy elidegenedtek egymástól a (régi) Cimborák.

 

MÉDA: Ha nem pénzből, hanem egymás szeretetéből élnénk, nem lenne szükség mentőcsomagokra, s úgy (gazdasági) válság sem volna. Idegen lenne eme fogalom.

 

MÉDA: Minden üzletté vált. Így a testünk fenntartása (is), amit keményen kihasználnak. Pontosan tudják, enélkül nem lehetünk a Földön.

 

MÉDA: Úgy érzem, lekicsinylés zajlik. Azt akarják, hogy az emberek egyre "kisebbek és kisebbek" legyenek, mind erkölcsileg, mind anyagilag. Azért, hogy egyesek még nagyobbnak (és nagyobbnak) látszódjanak. Így készül a hat-alom.

 

MÉDA: Attól, hogy valakit kigúnyolsz, nem leszel sem több, sem nagyobb. Csak szegényebb; Isten szemében.

 

MÉDA: A mai ember hibája, hogy nem lát túl az anyagon. Egy centiméterrel sem. Ezért befolyásolható. Ezért megvezethető.

 

MÉDA: Az ember mindig feladattal jön. Különben nem születnénk újra. A legfőbb cél: Önmagunk felülmúlása. Hogy humánusabb lények legyünk.

 

MÉDA: 26. esztendeje dolgozom a médiában. Sosem közvetítettem bulvárt/káros tartalmat. Nem lettem celeb, sem pribék. Megtartottam magam Istennek.

 

MÉDA: Az emberiség fő tanulnivalója a könyörületesség elsajátítása - mesteri szinten. A Föld ehhez tökéletes gyakorlópálya.

 

MÉDA: Az isteni minőséget nem úgy lehet elérni, ha az ember felmagasztalja magát - az Égig, hanem úgy, ha leborul - a földre.

 

MÉDA: Ne higgyetek azoknak, akik azt mondják, az égi KINCS nem érték. Lesz még olyan, amikor ők is értü(n)k fognak könyörögni.

 

MÉDA: Az Életet, a Földet, az Embert ISTEN teremtette. Ő az alkotó. Ezért az érvényesül, amit Ő mond / gondol. Nem az, amit egy halandó.

 

MÉDA: Amit az ember "fizikális élet" jogcímen művel, önbecsapás. A látszat fenntartására való. A Rendbe-kerüléshez nem kell "kockahas" / "plazmatévé". Luxusvilla sem. 

 

MÉDA: A legtöbb ember a felszínen tartja magát, mert úgy biztonságos. De ott nem találnak annyi kincset, mint a mélyben.

 

MÉDA: Vannak, akiket a legmegtisztelőbb válasszal méltatok. A csenddel. Ez a legszebb ajándék, amit adhatok. 

 

MÉDA: A megvilágosodott ember tudja, csapdába esett akkor, amikor a Földre került, testet öltött. Nem a vágyainak feltétlen megélése, hanem a küzdelem a fő feladata.

 

MÉDA: A Földön a következőket nem érdemes keresni: szeretet, igazság, egyenlőség, elfogadás, könyörület, megértés, bizalom, nyugalom. De megteremteni mindenképpen. 

 

MÉDA: ÖN-BECSAP-ÁS?

Egyszerűbb lenne úgy megfogalmazni a mai álláshirdetéseket, hogy: "balekokat keresünk!" Legalább őszinték lennének.

 

MÉDA: Egyszerű képlet......

Föld = iskola, Ember = tanuló, Isten = tanár, Élet = tananyag, fő tantárgy: humánum......

 

MÉDA: Vannak dolgok, amelyekre az ember hiába vár. Ilyen az idei tavasz és a nyár. S hogy béke legyen a Földön.

 

MÉDA: A mai celebeknek azért jut porond, mert a Kali-jugában élünk, ami egy "démoni" korszak. Isten korában ismeretlenek lennének.

 

MÉDA: Filmjeink emberségre nevelnek. Kell az efféle nevelés. Ha ezt egy film tudja megtenni, tegye meg a film! S az alkotók.

 

MÉDA: ILLÚZIÓ

A Földön valamennyien bérlők vagyunk, nem tulajdonosok. Nem lehet kisajátítani azt, ami MINDENKIÉ.

MÉDA: Találtam egy csodás kifejezést. Ábrázoló. Azt hiszem, én is az vagyok. Jelenkorunk rendíthetetlen ábrázolója. Megtisztelő feladat.

MÉDA: SZÖVETSÉG

Gondolkodom, megéri-e a mai Világban helyet foglalni? Ha el tudnánk menni, megtennénk-e? Elbírná-e a lelkiismeret?

 

MÉDA: SZERETET-teszteket kellene végezni, s azt kutatni, ki érte el a HUMÁNUM, az IRGALOM, a KÖNYÖRÜLETESSÉG (legnívósabb) értékét?

 

MÉDA: Nincs kétségem afelől, hogy lelket romboló világban élünk. Eme korszakban Embernek maradni, a legnehezebb (legnemesebb) kihívás.

 

MÉDA: A mai médiában mindenki azt mond, amit akar. Amihez ÉRDEKE fűződik. Eképpen tudják az embert manipulálni. Azt, aki hagyja.

 

MÉDA: A média a legkárosabb közvetítő eszközzé vált, mert azzá tették. Pedig gyógyítani és Hitet adni is lehet általa. Én az utóbbit teszem 26. esztendeje.

 

MÉDA: Valamennyi vezetés dolga, hogy megkönnyítse az emberek életét. A NÉP életét. De nem a sajátjukét.

 

MÉDA: Minden emberben meg kell tisztelni Istent. Megadni azt az esélyt, hogy valamennyien megtaláljuk a humánus énünket. 

 

Isten alázatos, nem gőgös.
Nem magamutogató, hanem elmélyült.
Aki nem ismeri, ne beszéljen róla.
S főleg ne magasztalja fel önmagát. - méda rb. 

 

MÉDA: Kinek tűnt már fel ama tény, hogy a Föld szóban benne találtatik az "öl", "öld" és a "föl" szó(tag)?! Sokat mondó megállapítás....... 

 

EGÓTÓL ALÁZATIG...

Sok gondtól szabadulhatna meg az emberiség, ha letenné az akarást; az állandó szerzési és birtoklási kényszert.

 

MÉDA: Isten megteremtette a Földet, mégsem kér érte bérleti díjat. Adott vizet, élelmet, de nem mondja, hogy fizessünk érte. Csak az ember az, aki mindent kisajátít.

 

MÉDA: A Földön szembesülhetünk ama ténnyel, hogy az ember önmagában nem érték, kivéve, ha anyagi javakkal rendelkezünk, amelyeket el lehet venni, követelni.

 

MÉDA: Az embernek soha nem egy másik emberbe, még inkább az isteni mintába és Rendbe kell (illik) szerelmesnek lennie, mert ez ad örökséget. A többi mulandó. 

 

MÉDA: Az ember alapvetően szenvedni jön a Földre. Azért, hogy ezen hatások / katalizátorok által elérjen egy magasabb (bensőségesebb) állapotot, ami Istenről szól.

 

MÉDA: A mai ember csupán test-tudatos. Ezért van ennyi "főzős", "gyúrós", "sminkelős", "ömlengős" megnyilvánulás. Ennél feljebb nem emelkednek - ritka kivétellel.

 

MÉDA: A fizikum soha nem fogja megmutatni, feltárni a teljes igazságot, de arra tökéletes, hogy az embereket kizsigereljék, s irányíthatóvá tegyék. 

 

MÉDA: A fizikális létmód olyan, mint az enyv. Ha az ember beleragad, nagyon nehezen szabadul meg tőle (Tehát, a Pumukli kalandjai c. történet nem alaptalan.)

 

MÉDA: Az ember tanúbizonyságot akar a Földön. Szembesülni ama ténnyel, hogy itt nincs szeretet. (Isten az, de Ő nincs jelen.) Amikor erre rájövünk, szabadságra lelünk.

 

MÉDA: Az ember nem szeret, kivéve, ha érdeke fűződik hozzá. A viszonzás elvárása is érdek. Ezért vagyunk még itt, földi síkon. 

 

MÉDA: EMBERI HÓNAPOK

Szept(ember), nov(ember), dec(ember) - vajon mire figyelmeztetnek bennünket? Csak nem a HUMÁNUMRA?

 

 

MÉDA: HUMÁNUS HATALOM

Van-e ilyen? Vagy eme 2 fogalom nem illik össze? S abszolút kizárják egymást? Jó kérdések, jó téma....

 

 

MÉDA: ÜZENET VEZETŐKNEK.....

A segítségnyújtást nem szabad feltételekhez kötni. Adni csak önzetlenül lehet. Ítélkezés nélkül. REND-ben?!

 

 

MÉDA: Milyen jó, hogy egyre több szellemi vezető, felkészült lélek van a Földön, különben ez az egész már atomjaira hullott volna. (Nem a fogyasztás ment meg.)

 

 

MÉDA: Kamera helyett tükör

Érdemesebb lenne tükörbe, mintsem kamerába nézni, s megkérdezni, mit szolgálunk? A Nézők egész-ségét, vagy a fél-elem-keltést?

 

 

MÉDA: Az emberek többségével bármit el lehet hitetni, csak ismételgetni kell pl. a médiában. Ezért (is) baj, hogy nem gondolkodni tanították meg őket az iskolában.

 

 

MÉDA: Amíg egyesek azzal foglalkoznak, melyik újságban jelent meg róluk cikk, addig a szolgálattevők azzal, hogy visszaadják a totálisan kizsigerelt emberek HITÉT.

 

 

MÉDA: Az Aranykorba nem vihető át: gőg, fölény, hazugság, képmutatás, önteltség, sznobság, telhetetlenség, ítélkezés, önzés. Pedig ezt az érát az Aranykor követi.

 

 

MÉDA: Amikor közzéteszünk egy előadást, pár perc után jön a reakció. Hmm. Nem gondoltam, hogy 1-2 órás adást ilyen gyorsan meg lehet hallgatni.....(?)

 

 

MÉDA: A mai ember hatalmas egóval rendelkezik. Min mutatkozik meg? Pl. a pénznek nevezett papírdarabon. Minél nagyobb az egó, annál több (rajta) a nulla.

 

 

MÉDA: Én nem "okos", hanem "okosabb" telefonokat készítenék, s nem kamerát, hanem tükröt tennék rájuk, hogy mindenki szembesülni tudjon Önnön jelenlétével.

 

 

MÉDA: A MAI EMBER MANTRÁJA

Szerzés-birtoklás, szerzés-birtoklás, szerzés-birtoklás, szerzés-birtoklás........

 

 

MÉDA: Vannak, akik azt vallják, nekik nem kell segíteniük a Világ RENDBE-TÉTEL-ében. Lehet, de ők is itt élnek.

 

 

MÉDA: A testet öltés, a fizikális létmód drága "mulatság". Nem elég, hogy szenvedéssel jár, az emberiség kőkemény árat fizet azért, hogy itt legyen. Mire jó ez, s kinek?

 

 

MÉDA: Vajon a "celebek" miért tartják fontosnak, hogy minden áldott nap önigazoló portréval (szelfivel) ajándékozzák meg a publikumot? Mélyen érdekel......(?)

 

 

MÉDA: By the way....majd' 6 éve él eme oldal. 6x365=2190 / napi 5 bejegyzés = 10950-szer mondtam el ugyanazt....... (az még nem sok).......

 

 

MÉDA: Ma mindenki azt akarja megtudni, mennyit ér egy műtárgy? Én azt, hogy mennyit ér az EMBER - minden nélkül.

 

 

MÉDA: Nem az idő múlása, hanem az emberek egyre nagyobb egója, istentelensége és kielégíthetetlen birtoklási vágya okoz áremelkedést.

 

 

MÉDA: Nem attól lesz valaki bölcs, hogy szakállat növeszt, s maga köré teker egy "lepedőt". A tudás nem eszerint válogat.

 

 

MÉDA: Képzeljünk el egy olyan TÁRS-adalmat, ahol mindenki bőségben, boldogságban él. Mennyiben változna meg az "1-én", s mennyiben a "6-alom" szerepe?

 

 

MÉDA: A szellemi kincsek azért kedvesek számomra, mert "őket" át tudtam örökíteni a letűnt korszakokból (és az egyetemes Rendből), míg az arany szelencémet nem.

 

MÉDA: Az ébredő lélek először önmagát keresi, majd az élet értelmét, a szenvedés okát, az abszolút igazságot, a megváltó gondolatokat, Isten hollétét, s végül a kiutat.

 

MÉDA: Amikor valaki másokat bírál, s ítélkezik, kérdezze meg önmagától, Ő makulátlan-e? Én tudom rá a választ.

 

MÉDA: A szeretet (energia) azért lett kitalálva, hogy az emberek használják, kamatoztassák, s lehetőség szerint vonják be vele az egész Földet. - méda rb.

 

 

MÉDA: Amíg az ember mások bírálatával foglalkozik, elfelejti kijavítani a saját hibáit.

 

 

MÉDA: A pszichés "betegségek" (állapotok) abból adódnak, hogy a szabad lélek nem tudja elviselni, hogy belenyomorították a (tökéletlen és mulandó) test börtönébe, s egy abszurd, számára ellentétes miliőben kell léteznie. Ergo menekülőutat keres - hozzáteszem: joggal.

 

 

MÉDA: A mai világ (s benne az ember) azért következetlen, mert nem az isteni (egyetemes) törvény (rend) szerint működik, hanem a saját (hibás) akarata által. 

 

 

MÉDA: Az emberi szemlélet szerint az a gazdagság, ha minél többet elvesznek a közösből. Az isteni szerint pedig az, ha minél többet visszaadnak a közösbe.

 

 

MÉDA: A szeretet 528 Hz-en rezeg, míg a Föld pulzusa max. 60 Hz-en. Érdemes lenne a többi bolygó + az egész Univerzum rezgésszintjét (is) vizsgálni, hogy lássuk, hol tartunk.

 

 

MÉDA: Úgy is lehet élni, hogy az ember nem harsány. Nem követelőző. Nem gondolja azt, hogy neki minden jár. Nem vesz el a közösből, hanem ad. Mindig ad.

 

 

MÉDA: EGYENES VEZETÉS(T)!

Ha mindig balra és/vagy jobbra kormányozunk, nekimegyünk a fának. Ha EGYENESEN vezetünk, célba érünk.

 

 

MÉDA: Egyetlen globális (és lokális) esemény sem elég jó tükör ahhoz, hogy az ember rájöjjön arra, mi a tényleges feladat a Földön?

 

 

MÉDA: Úgy érzem magam a Földön, mint egy egyetemista az óvodában. Aranyos, de kevés. 

 

MÉDA: Vannak, akik úgy vélik, ők találták fel a "spanyolviaszt". A "magyarvigaszt" kellene. Nem önfényezésre van szükség, hanem fényesebb, közös jövőre. 

 

MÉDA: A mulandót soha nem szabad irigyelni senkitől. Mi az, ami nem mulandó - a szellemi értékeken kívül....... (?)

 

MÉDA: Aki tanítónak kiáltja ki magát, önmagát tanítja. Az igazi mesterek nem fedik fel kilétüket. Ők bölcsek.

 

MÉDA: TÁRS(a)dalomról akkor beszélhetnénk, ha az emberek TÁRS-ként tekintenének egymásra. Ilyen (ma) nincs. Érdekalapú szerveződések vannak.

 

MÉDA: A Földön nincsenek guruk/mesterek. Ezek tévhitek. (Vagy megtévesztő elemek.) Itt csak tanulók  vannak, akik hasonlítani szeretnének a Feljebbvalóra.

 

MÉDA: Van egy minta/háló, amiből folyamatosan ki kell vonni valamit azért, hogy az ember érvényesülni / létezni tudjon a Földön. Vannak, akik jó nagy részt szakítanak a közösből, a többség pedig osztozik a semmin. Ilyen a jelenkori társadalmunk "tükre". Tulajdonképpen az a lényeg, hogy ki mennyit tud elvenni a másiktól - akár gátlástalan eszközökkel. Ezt hívják gazda(g)ságnak, erénynek, sikernek. Alvó bolygó, szánalomra méltó.

 

MÉDA: Hiszek egy szolidáris világban, ahol az elesettek nemesek, a hajléktalanok szentek, az árvák igaz Kincsek.

 

MÉDA: Az elesettek támogatása nem csupán a hívők feladata, hanem mindenkié. Főként azoké, akik arra tettek esküt, hogy az emberek szolgálatába állnak. 

 

MÉDA: Az iskolai tankönyvekben miért nem írnak azon szeretetszolgálókról, akik megetetik az éhezőket, felsegítik az elesetteket, átölelik a hajléktalanokat?

 

MÉDA: ÖNCÉLÚSÁG

Fontosak az egyéni rekordok (?), de vajon mennyiben tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy másoknak is JÓ legyen?

 

MÉDA: Isten, a teremtő erő és minta mindent önzetlenül, ajándékba adott számunkra. Érdemes lenne ebben is hasonlítani rá.

 

MÉDA: Ma sokan luxusszállodákat, kacsalábon forgó palotákat szeretnének létrehozni. Én egy olyan Rendet, ami irgalomra és könyörületességre épül.

 

MÉDA: Ha az emberek szeretnék egymást (mint amennyire nem), akkor vészhelyzetben nem emelkednének, hanem csökkennének pl. az élelmiszerárak. - alapügy......

 

MÉDA: A Földön energetikai felborulás van. Ezért az a dolgunk, hogy kiegyenlítsünk, mind egyénileg, mind globálisan.

 

MÉDA: A norma (alap, minta, rend, erkölcs) Istentől, Istenből ered. Ezért az a normális, természetes, erkölcsös és rendes, amit Ő mond. Nem az, amit egy ember.

 

MÉDA: Azt mondják, a Föld az otthonunk. Szerintem egy magasabb tudatosság, ami nem korlátozódik "anyagra". Olyan (közeg), mint az Önvaló, vagy vele egyenlő.

 

MÉDA: Nem muszáj meghallgatni az előadásaimat. Lehet "celebeket" is nézni. (Nem muszáj egészségesen táplálkozni, lehet tasakos levest is enni.)

 

MÉDA: A pénz nem fizetőeszköz, hanem az egó kielégítésére szolgáló eszköztelenség.

 

MÉDA: Aki alázatos, nem magasztalja fel önmagát. S másoknak sem engedi meg, hogy "rajongjanak" érte.

 

MÉDA: A szó nem száll el. Beépül. A Szót (az Igét) át lehet örökíteni, s az Önvalóban tárolni. Évezredekig. Az írás nem mindig marad meg.

 

MÉDA: Én nem fontos, csak hasznos szeretnék lenni a Világ számára.............

 

 

** előadások: https://www.youtube.com/channel/UCiyv9p2F7pd1qpBQwLV9kIA/videos

 

 

Az oldalon található írásokat a Szerző írásos engedélye nélkül tilos felhasználni, megmásítani, vagy máshol közzétenni!

©  Minden jog fenntartva! 

 

 

** damai (békés) program, 2020 - alapító: méda rb.